Alkolü Kontrollü İçmek mi? Tamamen Bırakmak mı?

Alkolü Kontrollü İçmek mi? Tamamen Bırakmak mı?

Alkol bağımlılığı tedavisinde, alkolü bırakmak isteyen kişilerin, tedavi sürecinde alkolü tamamen bırakmayı savunan bir danışman (profesyonel) tarafından tedavi edilmesi, belirlenen hedeflere ulaşma olasılığını arttırmaktadır. Yapılan çalışmalar bağımlılık tedavisinde bir profesyonel denetiminde bile kontrollü alkol tüketmenin pek mümkün olamadığını ortaya koymuştur.

Alkol bağımlılığı tedavisinde, diğer bağımlılık türlerinde olduğu gibi farklı bakış açıları ve tedavi yaklaşımları söz konusudur. Bazı uzmanlar tedavide alkolün tamamen bırakılması gerektiğini savunurken, diğer uzmanlar ise alkolü kontrollü tüketmenin öğrenilebileceğini savunmaktadırlar.

Yapılmış eski çalışmalar bağımlılık tedavisi gören kişi ile tedavi desteği sunan profesyonelin aynı görüşte ve ortak hedeflere sahip olmasının tedavi başarısı için en önemli etkenlerden biri olduğunu göstermiştir.

İsveç Göteborg Üniversitesi Psikoloji Bölümü Alkol Araştırma Projesi kapsamında uzun süreli bir çalışma gerçekleştirildi ve sonuçlarını In Alcoholism: Clinical and Experimental Research dergisinin Nisan-2016 sayısında yayınlandı. Yapılan çalışmaya göre alkol bağımlılığı tedavisi gören 201 yetişkin hastanın 2,5 yıllık izlem sonuçları göstermiştir ki,
– Alkol bağımlılığında hasta ve tedavi desteği sunan profesyonelin aynı görüşte olmasının da tedavi başarısında tek başına belirleyici olmadığını,
– Alkol kullanmayı tamamen bırakan hastaların, kontrol atına almaya çalışanlardan daha başarılı olduklarını ortaya koymuştur.
– Bakım hizmeti sunan profesyonel ile birlikte alkolü tamamen bırakma anlaşmasına varılan hastaların % 90’ı takipte ayık bulunmuş,
– Bakım hizmeti sunan profesyonel ile birlikte kontrollü içme anlaşmasına varılan hastaların % 50’si takip sırasında kendi içlerini kontrol altına almayı başarmıştı.
Çalışma ekibinden Doçent Kristina Berglund’a göre de “alkol bağımlılığında profesyonel destek sunanla hastanın ortak hedef ve yöntemlerinin olmasının iyi tedavi sonuçlarını elde etmede en önemli faktör olduğuna inanmak kolaydır, ancak o kadar basit değildir.” Sonuç olarak çalışmalar alkol bağımlılığında alkolü kontrollü kullanmayı öğrenmenin, tamamen bırakmaktan daha zor olduğunu gösteriyor.

Kaynak: More difficult to achieve controlled drinking than to give up alcohol entirely
(In Alcoholism: Clinical and Experimental ResearchVolume 40, Issue 4, pages 874–879, April 2016). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26972058)

Uzman Psikolog Kinyas Tekin