Bağımlılık Terapisi Nedir?

Bağımlılık Terapisi Nedir?

Bağımlılık terapisinde temel hedef kişinin bağımlılık yapıcı maddelerden ve davranışlardan kaçınmasını ve bağımlılığından dolayı yaşadığı fiziksel ve sosyal zararlardan kurtulmasını sağlamaktır.

Bağımlılık terapisi kişinin problemi ve problemine ilişkin düşünce hatalarının farkına varması ile başlar. Daha sonra kişinin problem geliştirdiği madde veya davranıştan yoksun kalmasını başarması ve yaşamı boyunca bunu sürdürmesi için psikososyal destek almasına teşvik edilir.

Bağımlılık terapisti genel olarak neler yapar;
• Kişinin bağımlılığını tanımasına yardımcı olma
• Bağımlılıktan kurtulma yöntemlerini öğretme
• Kişiyi motive ve teşvik etme
• Kişinin madde kullanımını tahlil yaparak izleme ve nükslerini takip etme
• Kişi madde kullanmayı sürdürüyorsa zarar azaltmayı öğretme
• Medikal tedavilerini düzenli sürdürmesini sağlamak
• Aile ile koordine çalışarak sağlıklı destek verilmesini sağlamak
• Kendi kendine yardım gruplarına katılmasına teşvik etme
• Riskli davranışlarını fark etmesini ve önlem almasını sağlama
• Destek ağı kurup kişinin destek almasını sağlamak

Bağımlılık terapisti ile hasta arasında işbirliği ve ortaklık (therapeutic alliance) önemlidir. Bunun için terapist danışanın hayatı hakkında detaylı bilgi sahibi olmalı. Terapist kendi alanında uzman olduğunu bilmeli fakat danışan da kendi hayatı konusunda uzman olduğunu unutmamalıdır. Dolayısıyla hayatı konusunda karar vermesi gereken danışan olmalıdır. Danışanın bağımlılık ile mücadele ettiği bu süreçte terapist ile işbirliği içinde olduğunu bildirmelidir.

Bağımlılık kronik ve nükslerle giden bir hastalık olduğu için, terapist ve danışan arasındaki bu ortaklık bazen daha sık bazen ise uzun aralıklar görüşmeyi gerektirebilir. Bu planlama yine terapist ve danışan arasında yapılmalıdır.

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesinde bağımlılık terapisi; danışan, tedavi ekibi ve aile işbirliği ile sürdürülmektedir. Danışan ile kişisel iyileşme programı kapsamında tedavi yolculuğuna çıkılmakta ve her durakta danışanın yeni bilgi ve beceriler kazanması sağlanmaktadır. Yolculuk sonunda kişi hastalığını tanıma ve bağımlılığın hayatına kattığı olumsuzlukları çözme becerileri geliştirme ve daha da önemlisi tekrar madde kullanmamayı öğrenmektedir.

Bağımlılık tedavisinde aileyi önemli bir bileşen olarak düşünüyoruz. Terapist eşliğinde ailelerin katıldığı grup oturumları ile hastalığı öğrenme, etkileşimsel ve bilimsel başetme yöntemleri geliştirmelerini sağlıyoruz.

Bağımlılık düzelebilen bir hastalıktır…