Eş Bağımlılık Nedir?

Eş Bağımlılık Nedir?

Bir bireyin sağlıklı, karşılıklı tatmin edici bir ilişki kurma yeteneğini etkileyen duygusal ve davranışsal bir durumdur. Bağımlılık genellikle kişiyi taraflı, duygusal olarak istismar ve tahrip edici ilişkiler kurup sürdürmek zorunda bırakan hastalıktır. Bağımlı bireylerin bulunduğu ailelerde kişilerarası ilişkilerde bu davranışların sergilenmesi diğer aile üyeleri tarafından maruz kalma, izleyip taklit etme sonucu öğrenilmektedir. Eş bağımlılık genellikle…