Hakkımda2

Psikolog Kinyas Tekin
I. Eğitim

Lise: 2001 (Cemile Hamdi Ongun Lisesi – YDA / Mersin)
Lisans: 2006 İstanbul Üniversitesi
Yüksek Lisans: 2011 İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Lisans: 2016 İstanbul Bilim Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Lisans Tezi: “Üniversite Öğrencilerinde İlişki Bağımlılığının Bağlanma Stilleri Açısından İncelenmesi”
Yüksek Lisans: “Psikotik Hastalarda Sinematerapi Yönteminin Aleksitimi Düzeyi Üzerine Etkisi”

II. Bilimsel Yayın ve Etkinlikler

1. Sentetik Kannabinoid ve Diğer Madde Bağımlısı Hastaların Sosyo-Demografik-Ekonomik Özellikler ve Bağımlılık ile İlişkili Etmenler Yönünden Karşılaştırılması
Cavid Guliyev, Kinyas Tekin, Zehra Olcay Tuna, Kültegin Ögel
11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi – 2017 – Antalya – Poster Bildiri

2. Bağımlı Kişilerde Kendine Zarar Verme Davranışını Etkileyen Faktörler
Kinyas Tekin, Zehra Olcay Tuna, Cavid Guliyev, Kültegin Ögel
11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi – 2017 – Antalya – Poster Bildiri

3. Şiddetli Madde Kullanma İsteğine (Craving) Etki Eden Faktörler
Zehra Olcay Tuna, Cavid Guliyev, Kinyas Tekin, Kültegin Ögel
11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi – 2017 – Antalya – Poster Bildiri

4. Bağımlılıkta Değişim Motivasyonunu Etkileyen Faktörler
Burak Toprak, Cavid Guliyev, Kinyas Tekin, Kültegin Ögel
11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi – 2017 – Antalya – Poster Bildiri

5. Moodist Relaps İndeksi (MORİ) Ölçeğinin Geliştirilmesi
Kültegin Ögel, Cavid Guliyev, Kinyas Tekin, Zehra Olcay Tuna, Zuhal Özel
11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi – 2017 – Antalya – Poster Bildiri

6. Yazı Mı? Tura Mı? Kumar Bağımlılığı Tedavinde Farklı Yaklaşımlar – Panel
Kumar Bağımlılığı Terapisinde Kişisel İyileşme Programları Psikolog Kinyas Tekin
11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi – 2017 – Antalya

7. Gençlere Yönelik Güncel Tehdit: Bonzai Bağımlılığı
Turkiye Klinikleri J Psychiatr Nurs-Special Topics – 2015

8. Filmlerin Terapide Kullanımı: Sinema Terapi
Sanat Psikoterapileri Derneği Bülteni – 2014

9. Psikotik Hastalarda Sinematerapi Yönteminin Aleksitimi Düzeyi Üzerine Etkisi
V. Uluslararası Katılımlı Psikiyatri Hemşireliği Kongresi 2011 İstanbul
Sözlü Sunum (Bilimsel Araştırma II. Ödülü)

10. Conflict With Traditional Sexuality: How To Treat Vajinismus In Therapy Groups
Kayır A., Kıvrak Tihan A., Bikmaz S., Berkol Demirkol T., Mehtar M., Tekin K. 17th Congres International Assosiation For Group Psychotherapy and Group Processes (I.A.G.P.), 24-
29 August 2009, Rome, Italy. Poster Bildiri

11. Bir Psikiyatri Kliniğinde Sinema Terapi Üzerine Pilot Çalışma
II. Psikiyatri Hemşireliği Günleri- 28-30 Nisan 2008 BRSH İstanbul Poster Bildiri

12. Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Örgütlenmeye İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi
Doç Dr Aytolan Yıldırım, Arş Gör. Burcu Sezgin, Kinyas Tekin, Duygu Göldeli, Hasibe Çetin -2006 – Harran Üniversitesi- Şanlıurfa

13. Üniversite Öğrencilerinin Zorbalık Uygulama (Bullying) Düzeyleri ile Girişkenlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi – Doç. Dr Aytolan Yıldırım, Dr Dilek Yıldırım, Kinyas Tekin, Emine Esen – 2006 – Harran Üniversitesi- Şanlıurfa

14. Hemşirelik Bölümü Dışında Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleği Hakkındaki Düşünceleri – Yard.Doç Dr Gülbeyaz Can Yard.Doç Dr Ümran Oskay Kinyas Tekin, Duygu Göldeli, Dursun İşçi – 19 Mayıs Üniversitesi- 2005 – Ordu

15. Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Taciz ile İlgili Düşünceleri
Prof. Dr Neriman Akyolcu Araş. Gör Yazile Sayın, Kinyas Tekin, Dursun İşçi, Duygu Göldeli – Trakya Üniversitesi- 2004 – Edirne

16. Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bir Resimden Anladıkları
Doç. Dr Nesrin Aştı, Dr Leyla Küçük, Kinyas Tekin, Duygu Göldeli, Dursun İşçi,
Dokuz Eylül Üniversitesi- 2003 – İzmir

III. Eğitimler, Kurslar, Seminerler

1. Bilinçli-Farkındalık Temelli Stres Azaltma Programı (MBSR)
Doç. Dr. Zümra Atalay – 2017 – İstanbul

2. Motivasyonel Görüşme Teknikleri
Prof. Dr. Kültegin Ögel – 2016 – İstanbul

3. Şema Terapi Uluslararası Sertifikasyon Eğitimi
Uzm. Dr. Alp Karaosmanoğlu – Psikonet – 2016 – İstanbul

4. Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) Eğitimi
Davranış Bilimleri Enstitüsü – 2015 – İstanbul

5. Madde Bağımlılığında Yapılandırılmış Psiko-Sosyal Müdahale Eğitimi (SAMBA)
Prof. Dr. Kültegin Ögel – Sağlık Bakanlığı – 2014 – Antalya

6. Travma ve Kognitif Terapi
Dr. Emel Stroup, ABPP, ACT – CBTİstanbul – 2014 – İstanbul

7. Anksiyete Tuzaklarına Kognitif Terapi Çözümleri
Christine A. Padesky , PhD – CBTİstanbul – 2013 – İstanbul

8. Bağımlılık Danışmanlığı Eğitimi ve Süpervizyon
Addiction Counselor Training (ACT) Certificate Program – Rutgers University
İÜ. İst. Tıp Fak. Psikiyatri ABD Bağımlılık Programı & Myrina Consulting
Danışman Jale Kerimol Jonhson &Prof. Dr. İlhan Yargıç & Danışman Lee Jonson 08.10.2010 – 11.05.2012 (250 Saat) – İstanbul

9. Beck Yönelimli Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi
CBTİstanbul – (Dr. Emel Stroup, ABPP, ACT) – 2012 (50 Saat) – İstanbul

10. Sanat Psikoterapisi Eğitimi ve Süpervizyon (Art Therapy)
İ.Ü İstanbul Tıp Fak. Psikiyatri Anabilim Dalı, Sosyal Psikiyatri Servisi
Doç. Dr. Nurhan Eren 2008 – 2010 İstanbul

11. Sanat Psikoterapisi Atölye Çalışması
Gümüşlük Akademisi Vakfı – 08-10 Temmuz 2011- Bodrum

12. Psikotik Bozukluklar Araştırma Programı (PAP) (Prof. Dr. Alp Üçok)
Grup Terapisi (Gözlemci), Sinematerapi (Yönetici)
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı – (2009-2010)

13. Kalitatif Araştırma Yöntemleri Kursu
Sağlık İçin Sosyal Bilimler Derneği (SASBİL) 01-03 Nisan 2010 – İstanbul

14. Anestezili Elektrokonvulzif Tedavi Uygulama ve Eğitimi
Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları EAH – 22.04.2010-27.05.2010

15. Vajinimus Hastalarında Grup Terapisi
İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Prof. Dr. Arşaluys Kayır – 2008

16. Psikoeğitim Grubu: Topluma Yeniden Katılım Programı
Doç. Dr. Nazmiye Yıldırım – 28-30 Nisan 2008 BRSH – İstanbul

IV. Projeler

1. Kumar Bağımlılığı Kişisel İyileşme Programı
Prof. Dr. Kültegin Ögel, Psk. Kinyas Tekin, Psk. Merve Gözüm
Moodist Bağımlılık Merkezi – 2017 – İstanbul
2. Psikoyaşam Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği – 2015
3. Psikoyaşam Eğitim Seminerleri – Halka Yönelik Psikolojik Sağlık Eğitimleri – Humanite Psikiyatri – 2013 – 2016
4. Mesleki Eğitim Seminerleri – Ruh Sağlığı Alanında Çalışan Profesyonellere Yönelik Eğitimler – Humanite Psikiyatri – 2013-2016
5. Öğrenci Velilerine Yönelik Eğitimler – Ergenlerde Riskli Davranışlar ve Bağımlılık – Türk Kadınlar Birliği – 2015-2017
6. Hizmet İçi Eğitimler – İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı – 2007-2016
7. Sanat Psikoterapisi ve Rehabilitasyon Programı – Psikiyatrik Rehabilitasyon – İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı – 2008-2012

V. Üye Olunan Dernekler

1. Türk Psikologlar Derneği
2. Sanat Psikoterapileri Derneği
3. EMDR Derneği
4. Konsültasyon liyezon Psikiyatrisi Derneği
5. Psikososyal Onkoloji Derneği