Hakkımda

Psikolog Kinyas Tekin, İstanbul Üniversitesi sağlık bilimlerinde lisans ve yüksek lisans eğitimini bitirdikten sonra İstanbul Bilim Üniversitesinde psikoloji bölümünü tamamlamıştır.

2007 – 2016 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında çalışmıştır.

Tıp Fakültesinde çalıştığı bu dönemde klinik ve akademik çalışmalarını sürdürmüştür. Psikiyatri anabilim dalında çalıştığı bu dönemde, bilişsel davranışçı terapi, şema terapi, göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işlemleme, sanat terapi, psikiyatrik rehabilitasyon, psikotik bozukluklar ve alkol madde bağımlılığı alanında eğitimler almış ve klinik çalışmalarda bulunmuştur. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Sanat Terapi ve Rehabilitasyon biriminin oluşma sürecinde bulunmuştur.

2010 – 2016 yılları arasında Humanite Psikiyatri Tıp Merkezi’nde bağımlılık tedavisi gören danışanlarla bireysel ve grup terapileri sürdürmüştür. Halka yönelik ücretsiz eğitimler, alanda çalışanlara yönelik mesleki eğitimlerde bulundu. 2016 yılından beri Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesinde uzman psikolog ve eğitim koordinatörü olarak çalışmaktadır.

Moodist Bağımlılık Merkezi ekibi üyesi olarak yatan ve ayaktan danışan takibi yapmaktadır. Bu kapsamda kumar bağımlılığı tedavi programını geliştirmiş ve uygulamaktadır. Hizmet içi eğitimler, kurumsal eğitimler, mesleki ve üst uzmanlık eğitimleri koordinatörlüğü yapmaktadır.